روغن بنفشه — محصول مشترک سه‌نقطه و فایزر

۴۰٬۰۰۰ تومان

عدم موجودی

دسته:

توضیحات

محل ساخت: کارخانه داروسازی پفایزر آمریکای جهانخوار به سفارش سران مرتجع برخی کشورهای عربی.